image

Uitleg Magister

Er zijn ouders die meedenken met de school vanuit de MR (Medezeggenschaps Raad)

Lees verder

PT 010 - Theater en Dans gebruikt Magister als schooladministratiesysteem. Hierin worden onder andere de adresgegevens van de leerlingen en ouders/verzorgers, de behaalde cijfers en de aanwezigheid opgeslagen. Magister bevat ook een Elektronische LeerOmgeving (ELO). Hier kunnen de leerlingen onder andere huiswerk, opdrachten, studiewijzers, digitaal lesmateriaal en cijfers terugvinden.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ouders de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal aanpassen in Magister.

Account
Alle leerlingen en ouders/verzorgers van onze school krijgen bij de start van het schooljaar een persoonlijke inlogcode.

Handleiding downloaden