image

Toetsprotocol

Er zijn ouders die meedenken met de school vanuit de MR (Medezeggenschaps Raad)

Lees verder

Als een toets gemaakt wordt, willen we de vakkennis en de aan dat vakonderdeel gekoppelde vaardigheden toetsen. Dat betekent dat er duidelijkheid moet zijn over de regels en afspraken daar omheen. Daarom zijn de rechten en plichten van leerlingen en docenten in dit toetsprotocol omschreven.

Het doel van het protocol is:

  • Duidelijkheid geven wat er van de leerlingen wordt verwacht bij het maken van toetsen.
  • Duidelijkheid geven wat er van de docenten verwacht wordt bij het opgeven en maken van toetsen.

Voor toetsen en examens die in het examenjaar gegeven worden, kunnen andere regelingen gelden. Deze staan vermeld in de Examenwijzer (het Programma van Toetsing en Afsluiting) die voor 1 oktober aan de ouders en/of leerlingen uitgedeeld is. 

 

Hier vindt u het toetsprotocol van de Palmentuin.