image

Taalbeleid

Er zijn ouders die meedenken met de school vanuit de MR (Medezeggenschaps Raad)

Lees verder

Taalbeleid

Het goed beheersen van de Nederlandse taal is een ‘must’ als het gaat om goede prestaties in het onderwijs, want het niet goed kunnen lezen kan een belemmering zijn bij alle vakken.

Op PT010 - Theater en Dans word je getest op de gestelde doelen en helpen wij je om de vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit vergemakkelijkt het behalen van een diploma.

Iedere docent is een taaldocent!

Dit houdt in dat er een doorgaande lijn en samenwerking is tussen andere vakken en het vak Nederlands. Hierbij letten wij op taal-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid.

Dit alles wordt vastgelegd in ons Taalbeleidsplan, waarin de school de schoolprestaties en vaardigheden van de leerlingen sterk willen optimaliseren. Wij hebben als doel dat alle vakken zich blijven concentreren op de taalontwikkeling. Hierdoor is de kans op succes groter.