image

MR

Er zijn ouders die meedenken met de school vanuit de MR (Medezeggenschaps Raad)

Lees verder

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden ambassadeur van alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies en instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. Het is voor de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.