image

MR

Er zijn ouders die meedenken met de school vanuit de MR (Medezeggenschaps Raad)

Lees verder

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel me over het schoolbeleid.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over onderwerpen verschillende praat de medezeggenschapsraad me. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies van instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voor een besluit wordt. Het is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om me te praten over het beleid op school.

Wilt u ook meedenken en beslissen als ouder?

Neem via contact met Gevienny Leo (gleo@lmc-vo.nl).