image

RTTI

Wat is RTTI? Je leest het op deze pagina. Of klik hier voor de belangrijke data, zoals open dagen.

Lees verder

Lees hier meer over RTTI 

Op PT010 - Theater en Dans  gebruiken wij de RTTI methode om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. RTTI is een middel om vanuit de resultaten van toetsen inzicht te krijgen in het ontwikkelproces van de leerling. De leerling kan onder  begeleiding zijn leerproces sturen en zijn leerprestaties verbeteren.
PT010 - Theater en Dans gebruikt de volgende handvatten van RTTI:

Wat is RTTI?
RTTI maakt inzichtelijk hoe een leerling presteert op het gebied van Reproductie, Toepassing 1, Toepassing 2 en Inzicht. Door een brede toepassing van RTTI , bij alle vakken, en alle niveaus- kan een docent keuzes maken voor type begeleiding, leerstof, oefenmateriaal en toetsen. 

Reproductie
Vragen oplossen op basis van letterlijk geleerde kennis.
Er wordt niets toegevoegd aan het geleerde, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het overhoren van woordjes of het geven van definities en/of formules.

Toepassing 1
Toepassen van het geleerde in bekende situaties, zoals in de klas behandeld is, zoals in bekende sommen of invuloefeningen bij de talen.

Toepassing 2
Zelfstandig toepassen van leerstof in nieuwe situaties, het staat niet zo in het boek, maar door middel van een aangeleerd stappenplan tot de oplossing komen.

Inzicht
Leerlingen kiezen zelf de methode en de toepassing om de vraag vanuit verschillende invalshoeken op te lossen in geheel nieuwe situaties, zoals bijvoorbeeld een mail beantwoorden in het Engels of verbanden leggen bij wiskunde, conclusies trekken bij maatschappijleer.

Op de website van RTTI kunnen de leerlingen de resultaten en analyses bekijken.