Vertrouwenspersoon en klachtenregeling LMC 
 
PT010 - Theater en Dans heeft, zoals iedere school, een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Bij hem/haar kun je terecht met klachten of geschillen die met de school te maken hebben. Je kunt hier denken aan zaken als discriminatie, pesten, geweld, intimidatie en/of machtsmisbruik. De vertrouwenspersoon probeert altijd eerst om samen met de partijen het conflict op te lossen, voordat een officiële klachtenprocedure wordt gestart. De vertrouwenspersoon heeft natuurlijk een geheimhoudingsplicht. Uiteraard hebben we ook een klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij onze administratie.
 
De  vertrouwenspersoon van LMC is: 
 
Mevr. S. Külcü, skulcu@lmc-vo.nl
Je kunt haar telefonisch bereiken via 088 - 562 86 87. Er volgt dan een keuzemenu, waarna de lijn direct wordt doorverbonden met het telefoonnummer van mevr. Külcu.