Bij het decanaat gaat het om het kiezen van een vervolgopleiding. Met andere woorden, wat zou je willen worden? Je krijgt dan te maken met lessen over wat er mogelijk is en waar je interesses liggen, loopbaanbegeleiding, en stages die je doet bij bedrijven of instellingen om kennis te maken met de verschillende beroepen.

Stage lopen

In leerjaar 1 en 2 gaan de leerlingen in groepjes van 8 een ochtend of middag bedrijven bezoeken om ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Dit worden bliksemstages genoemd.

In het derde leerjaar ga je normaal gesproken op stage. Je zoekt daarvoor zelf een bedrijf. Bijvoorbeeld een supermarkt, havenkantoor, kinderopvang of zorginstelling. Voorafgaand aan de stageperiode besteden we in de lessen aandacht aan de stage. We leggen je uit hoe je aan een stageplaats komt, leren je een sollicitatiebrief te schrijven en oefenen een sollicitatiegesprek met je. De stage is belangrijk want deze telt mee voor je eindexamen.

In het 3e leerjaar komt het regelmatig voor dat leerlingen een praktische opdracht uit Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn maken bij het Albeda College of het Zadkine College.

Lob (loopbaan begeleiding)

We begrijpen dat het lastig is om nu al de juiste keuzes voor je toekomst te maken, daarom volg je al vanaf het eerste jaar lob lessen. Tijdens de lob lessen maak je onder andere een begin met leren kiezen en het maken van een beroepskeuze.

In leerjaar 2 krijg je hulp bij het kiezen van een sector en vakkenpakket en in leerjaar 4 bij het kiezen van een vervolgopleiding. Naast de lob lessen die je volgt organiseren we een voorlichtingsavond en is er een individueel gesprek met de decaan mogelijk. Ook ga je samen met je klas naar beroepsevenementen en ga je op bezoek bij verschillende opleidingen bij de ROC’s Albeda en Zadkine om zodoende een goede doorstroming naar het mbo te kunnen verzorgen.

Mw. Shenaas Mohamed is de decaan van de school. Zij is aanwezig op maandag t/m vrijdag van 13.00 t/m 15.30 uur. Je kunt haar o.a. bereiken via email: mailto:smohamed@lmc-vo.nl.