Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

Verschillende keren per jaar versturen wij via de email de Nieuwsbrief voor de ouders, de Palmflits. In het informatieblad verstrekt de school de nodige informatie over schoolzaken, bijzondere activiteiten, belangrijke data en andere interessante dingen.

Beste ouder of verzorger, de Palmflits is er voor u. Daarnaast bent u natuurlijk altijd van harte welkom om bij ons op school bij te praten. Maakt u daarvoor van tevoren een afspraak?