Even voorstellen.

Ik ben Rosa Vrutaal, schooloudercontactpersoon van PT010 - Theater en Dans.

Samen met ouders begeleiden we onze leerlingen op een zo goed mogelijke manier naar hun diploma. Om de samenwerking tussen de school en de ouders nog beter te laten verlopen ben ik uw schooloudercontactpersoon.

Ik draag bij aan het bevorderen van het contact tussen ouders, leerlingen, school en aan het vergroten van de vaardigheden van ouders om hun betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kind goed vorm te geven.

Ik organiseer regelmatig ouderbijeenkomsten van informele aard, zoals koffieochtenden, leuke workshops, cursussen en gerichte voorlichtingsbijeenkomsten.

U kunt ook bij mij  terecht met uw vragen over de school, het onderwijs of de opvoeding en ontwikkeling van uw pupil. Dit kan u als ouder helpen om uw kind thuis zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast kunnen ook opvoedkundige zaken besproken worden. Het is fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over allerhande zaken. Als ouder mag u zelf ook een voorstel doen om een bepaald thema bespreekbaar te maken.

De activiteiten voor dit schooljaar zijn:

  • Thema-avonden
  • Opvoedcursussen in samenwerking met CJG Rotterdam
  • Inloopochtenden
  • Taalcursus
  • Kookavonden met ouders
  • Workshop met ouders

Naast bovengenoemde activiteiten ga ik voor een kennismakingsgesprek op huisbezoek bij alle eerste klassen en waar nodig ook bij de tweede klassen.

Ik ben van maandag tot en met woensdag aanwezig.

Telefonisch kunt u mij bereiken op: 06-10233207 of per email: rvrutaal@lmc-vo.nl.

 

 

Alles wat Rotterdam kenmerkt,
komt samen op PT010.

Eigenheid, doorzetter, nieuwsgierigheid, diversiteit en talent!

Dé school voor leerlingen met passie voor theater en dans!