PT010 - leerlingen zijn de ambassadeurs van onze school.

Bij de onderstaande activiteiten helpen zij met veel enthousiasme mee:

- Kantinedienst

- Open dagen en scholenmarkten 

- Kerst-, Sinterklaasactiviteiten

- Schoolfeesten

 

Mentoren op Zuid: geslaagd project voor onze brugklasleerlingen

Dit is een project, waarbij iedere brugklasleerling aan een student van de Hogeschool Rotterdam wordt gekoppeld. Best even wennen in het begin misschien, maar je zult zien dat je na een tijdje een band met iemand opbouwt. De leerling (mentee) en student (mentor) hebben één keer in de week online via Teams of gewoon op school contact met elkaar. Tijdens de contactmomenten wordt er gekeken wat je nodig hebt: een gesprek of bijv. begeleiding. Zo zijn er leerlingen die samen met hun mentor huiswerk hebben gemaakt. 

www.mentorenopzuid.nl