Indeling en plaatsing brugklassen

Op onze school willen we de leerlingen kansen bieden om te groeien in hun ontwikkeling.

Daarom kiezen we voor een brugperiode van 2 schooljaren die ruimte biedt voor de verschillen in ontwikkelingsniveau en ontwikkelingstempo van ieder kind. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt duidelijk of het mavo*) of kaderberoepsgerichte leerweg wordt. In het derde leerjaar zitten de leerlingen in een mavoklas of in de kaderberoepsgerichte leerweg.

*) Vanaf 2024 wordt de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (mavo) samengevoegd tot één nieuwe leerweg. De nieuwe naam hiervoor is nog niet bekend.

 

 

Alles wat Rotterdam kenmerkt, komt samen op PT010.

Creativiteit, gezelligheid, durf en doorzettingsvermogen: OnStage of OffStage zet jij jouw talenten in!