PT010 THEATER:

Aanmelden

Op PT010 kan je terecht met de basisschooladviezen:

  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • gemengde leerweg
  • theoretische leerweg (mavo)
  • mavo/havo

Combinaties van de bovenstaande leerwegen zonder of met lwoo zijn mogelijk.

De (reguliere) aanmeldperiode is van maandag 21 februari t/m vrijdag 18 maart 2022. We hebben 60 plaatsen beschikbaar.

De digitale aanmeldformulieren voor het aanmelden voor het schooljaar 2022-2023 volgen zo spoedig mogelijk.